Biennale Traffic Design: działania artystyczne, estetyzacyjne i edukacyjne w przestrzeni publicznej